“BLACKPINK” ผู้แทนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติ แต่งตั้งให้เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี “BLACKPINK”เป็นผู้แทนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นทางการ ทั้งยังเป็นศิลปินเอเชียเบอร์แรกที่ได้รับเกียรตินี้ด้วย


สำหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ ได้วางแผน 17 เป้าหมายกว้าง เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนมากขึ้นภายในปี 2030 โดยเป้าหมายดังกล่าวมุ่งจัดการกับความท้าทายระดับโลก ทั้งความยากจน, ความไม่เท่าเทียมกัน, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การเสื่อมโทรของสิ่งแวดล้อม, สันติภาพ และ ความยุติธรรม

ในฐานะผู้แทนคนใหม่ 4 สาว BLACKPINK จะร่วมรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของโครงการเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั่นเอง


ก่อนหน้านี้ BLACKPINK เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 2 หรือ COP26 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ภาพ ข่าว https://www.soompi.com/article/1489214wpp/blackpink-appointed-un-sustainable-development-goals-advocates

เข้าชม 317 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม