“นิว” เรียนรู้รากเหง้าเกษตรกร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะเกิดในครอบครัวชาวนา นักร้องสาว “นิว นภัสสร” จึงไม่อยากให้ทุ่งนาเขียวขจีของชาวบ้านต้องแปรเปลี่ยนเป็นป่าคอนกรีต เลยลงทุนควักกระเป๋าซื้อที่นา 3 ไร่ ที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเกิด มาพัฒนาทำแปลงนาตัวอย่างตามหลักไร่นาสวนผสมและเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 


แม้จะไม่เคยทำนามาก่อน แต่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา “นิว” ก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เป็นรากเหง้าของตัวเอง และอยากให้คนอื่นๆ ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติมากขึ้นด้วย


ถึงจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าบั้นปลายชีวิตจะมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวรึเปล่า แต่สาว “นิว” ก็บอกว่าจะพยายามเดินหน้าการเกษตรวิถีพอเพียงต่อไปเรื่อยๆ เพราะอยากสืบทอดศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นทางรอดที่ยั่งยืนให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไป 

เข้าชม 16 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม