“อสมท” คว้าประมูล 47 คลื่นวิทยุ

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นำโดย รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แถลงข่าวผลการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงคลื่นเอฟเอ็ม หลังมีการยื่นประมูลไปทั้งสิ้น 55 คลื่นวิทยุ
รศ.เกษมศานต์ เผยว่า “ผลการประมูลเป็นที่น่าพอใจ โดย บมจ.อสมท เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดรวมทั้งสิ้น 47 คลื่น แบ่งเป็น คลื่นความถี่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 คลื่น และภูมิภาค 41 คลื่น
โดยเมื่อสำนักงาน กสทช. รับรองผลการประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บมจ.อสมท จะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติเพียงรายเดียวเนื่องจากมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด โดยการยื่นประมูลครั้งนี้พิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ ความสามารถในการสร้างผลกำไร, ความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการครอบคลุมพื้นที่ ,ความรับผิดชอบในบทบาทภารกิจทางสังคมที่มุ่งสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จะสามารถให้บริการคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็มได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนนี้ ทาง อสมท จะมีการปรับโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการเพิ่มเติมทั้ง
การจัดผังรายการให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย, การจัดสรรช่วงเวลาที่ออกอากาศระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งกับการออกอากาศของเครือข่ายคลื่นส่วนกลาง และผลักดันคู่ขนานระหว่างการออกอากาศในรูปแบบเดิมกับรูปแบบดิจิตัลแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อกลุ่มผู้ฟังและแฟนคลับของ อสมท ทุกคน


เข้าชม 50 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม