“แจ็ค ธนพล” ชนะเลิศร้องไทยลูกทุ่ง “เบิร์ด ธงไชย-หนุ่ม กะลา” ชมเชยร้องไทยสากล ในวันภาษาไทย2564


เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกรมศิลปากร ได้ประกาศผลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์และจินตนาการ นักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย
.
โดยได้ผลการตัดสินเป็นที่เรียบร้อย ทั้งสิ้น 19 รางวัลและประกาศออกมาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคนบันเทิงแถวหน้าหลายคนได้รับรางวัลตามสาขาต่าง ๆ อาทิ
.

 • รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล
  ได้แก่ เพลงลม ผู้ประพันธ์ นายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา)
 • รางวัลชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  ได้แก่ เพลงแรงก้อนสุดท้าย ผู้ประพันธ์ นายสลา คุณวุฒิ
 • รางวัลชมเชย ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงเพื่อชีวิต
  ได้แก่ เพลงเขาเป็นหญิง เธอเป็นชาย ผู้ประพันธ์ นายสุทธิยงค์ เมฆวัฒนา (เทียรี่ เมฆวัฒนา)
 • รางวัลชมเชย ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย
  ได้แก่ เพลงให้โลกได้เห็น (น้ำใจคนไทย) ผู้ขับร้อง นายธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด ธงไชย)
 • รางวัลชมเชย ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย
  ได้แก่ เพลงลม ผู้ขับร้อง นายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา)
 • รางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
  ได้แก่ เพลงโธ่…น้องกลอย ผู้ขับร้อง นายธนพล สัมมาพรต (แจ๊ค ธนพล)
 • รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
  ได้แก่ เพลงแรงก้อนสุดท้าย ผู้ขับร้อง สิบเอก กิตติคุน บุญค้ำจุน (มนต์แคน แก่นคูน)
 • รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
  ได้แก่ เพลงเทิดทูนพระคุณท่าน ผู้ขับร้อง นางสาวชญาภา พงศ์สุภาชาคริต (บูม ชญาภา)
  และอีกมากมาย .-ไนน์เอ็นเตอร์เทน
เข้าชม 191 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม