“ฉอด สายทิพย์” ยื่นขอลาออกแกรมมี่ เหตุงานแน่น-ทำภารกิจได้ไม่เต็มที่


นับเป็นข่าวช็อกรับต้นปี 2564 กันเลยทีเดียว เมื่องทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ทำการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การลาออกของกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายชื่อของ 2 ผู้บริหารสาวมากฝีมือ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และอีกหนึ่งคนที่รู้จักกันดีในแวดวงบันเทิง นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ “ดีเจ.พี่ฉอด” นั่นเอง
.
โดยในเอกสารระบุว่า “บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
.
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทน ดร.ลักขณา และนางสายทิพย์ ได้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ” พร้อมลงนาม นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ.-ไนน์เอ็นเตอร์เทน


เข้าชม 13,402 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม