ฝันช่วงเวลาไหนแม่นที่สุด! I 9Ent เด็ดดวง


  1. “ธาตุกำเริบ” เวลา 18.00-20.00 น. ฝันแม่น 25%
  2. “จิตอาวรณ์” เวลา 20.00-23.00 น. ฝันแม่น 50%
  3. “บุพพนิมิต” เวลา 23.00-02.00 น (สัญญาณเก่า 11.00-14.00 ) ฝันกลางวันช่วงนี้ก็แม่นฝันแม่น 75%
  4. “เทพนิมิต” หรือ “เทพสังหรณ์” เวลา 02.00-05.00 น. และ 14.00 น. ไปจนถึงไม่เกิน 17.00 น. ฝันแม่น 80-90 %
เข้าชม 8 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม