ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เบาหวานขึ้นจอตา รู้เร็ว ป้องกัน รักษาได้” 

วันสายตาโลก (World Sight Day) กำหนดให้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization , WHO) ต้องการกระตุ้นให้ประชากรทุกชาติ เกิดการตื่นตัวกับการรณรงค์ป้องกันและฟื้นฟูการตาบอด การมองเห็นเลือนรางซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก
     


สำหรับผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจตาทุกปี เพราะอุบัติการณ์ของต้อหินพบได้บ่อยขึ้น และเมื่อมีอาการผิดปกติทางตา เช่น ตาแดง ปวดตา ตามัว น้ำตาไหล เห็นภาพบิดเบี้ยว เห็นสีผิดเพี้ยน ควรปรึกษาจักษุแพทย์ คนที่ใส่คอนเทคเลนส์ ควรได้รับการตรวจสุขภาพตาทุก 6-12 เดือน เพื่อดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และยังมีข้อควรปฏิบัติอีกมากมายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพดวงตาและการมองเห็น
     

และในปีนี้ 96.5 FM คลื่นความคิด ร่วมกับชมรมจอประสาทตาแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรม-
เนื่องใน “วันสายตาโลก  ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เบาหวานขึ้นจอตา รู้เร็ว ป้องกัน รักษาได้” 
พบกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภฤศ หาญอุตสาหะ ประธานชมรมจอประสาทตาแห่งประเทศไทย  
ฟังเรื่องราวของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตา  ปรึกษาจักษุแพทย์  เรียนรู้เรื่องโรคเบาหวานขึ้นจอตา 
และเล่นเกมส์รับของรางวัลวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท
ร่วมกิจกรรมฟรี โดยพิมพ์ตัวอักษร A เว้นวรรค ตามด้วยชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ  
แล้วส่งมาที่ SMS หมายเลข 4111965  สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-248-8260 และ 02-245-1250

 

เข้าชม 3 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม