กฟน. ช่วยชาวนาไทย จัดจุดจำหน่ายข้าวสาร ธ.ก.ส.

    การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดจุดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่รับซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรไทยในภาวะราคาข้าวตกต่ำ จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อได้ที่จุดจำหน่ายทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ บริเวณโรงอาหาร การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน บริเวณโรงอาหาร และอาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต บริเวณลานอเนกประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาทำการ เวลา 07.30-15.00 น.


ลิงค์เว็บไซต์ :http://www.mea.or.th/content/detail/87/2396

เข้าชม 9 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม