น้ำพระทัยสู่ดอยสูง พลิกชีวิตชาวเขาดอยปู่หมื่น

เรื่องราวที่ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” ภูมิใจเสนอวันนี้กับการที่ชาวเขาคนหนึ่ง ซึ่งไม่มีเชื้อชาติไทยเลย แต่รักษาสัจจะวาจาที่เคยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเกือบ 50 ปีก่อนไว้ได้ชั่วลูกชั่วหลาน ว่าจะทำความดีเพื่อส่วนรวม สัจจะวานั้นถูกส่งต่อมาถึงรุ่นหลานแล้ว วันนี้จะพาไปตามดูชาวเขาเผาลาหู่ดีกรีนางเอกดัง “ริชชี่ อรเณศ” พาขึ้นดอยปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ บนระดับความสูงกว่า 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ไปดูชาต้นแรกที่พระราชทานไว้เมื่อ 45 ปีที่แล้ว ซึ่งเปลี่ยนชีวิตชาวเขาที่นี่แบบพลิกฝ่ามือ.-ไนน์เอ็นเตอร์เทนเข้าชม 24 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม