กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย”

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงามและมีคุณค่ามากมาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน  ทางกระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ขึ้น


เข้าชม 19 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม