คนบันเทิงแพ็กถุงยังชีพ แจกผ่านคณะสงฆ์ส่งต่อให้ ปชช. ที่เดือดร้อน

พอเพียง ก็พอเพียง ถุงยังชีพ จากจิตกุศลคนบันเทิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู่ชุมชน หอธรรมพระบารมี จัดโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีเหล่านักแสดงหมุนเวียนกันมาเป็นจิตอาสา ซึ่งครั้งนี้ นิว -ชัยพล ,เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์,อ้อม -สุนิสา  ,เก๋ ชลลดา ,ไผ่ -พาทิศ ,น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ ,แจง -วราพรรณ ทรัพย์ธนอุดม ,ใหม่ นัฏฐา ลอยด์และ นิกกี้ สิรภพ สมผล ร่วมกันแพ็กถุงยังชีพ 1,100 ถุง มอบถวายให้กับพระราชปริยัติสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปแจกจ่ายผ่านคณะสงฆ์เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เข้าชม 37 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม