Art To Day : นิทรรศการ “Conflux” รวมผลงาน 5 ศิลปิน

ชมงานศิลปะ 5 ผลงาน 5 แนวคิด จากการรวมตัวของพี่น้องในวงการที่มีใจรักงานศิลปะ ที่รวมผลงาน ที่แตกต่าง มาจัดแสดงกับนิทรรศการ Conflux ดูข่าวเพิ่มเติม