Art toDay : แหล่งเรียนรู้เพื่อคนไทย “พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์”

พาไปชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” ซึ่งจัดแสดงเหรียญ เป็นของใกล้ตัวที่ใช้แลก –เปลี่ยนเงินตรา แต่ประวัติศาสตร์ของเหรียญมีหลายอย่างที่น่าศึกษา ต้องคลิกดู! 


ดูข่าวเพิ่มเติม