“ช่อง 9” ตรึงหน้าจอรายการน้ำดี “กีฬาสามัญประจำบ้าน” ประเดิมเสาร์ที่ 4 มิ.ย. กับ “พ่อลูกตะลุยเทรล”

ยังคงจัดรายการน้ำดี ตรึงหน้าจออย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30” จัดรายการ “กีฬาสามัญประจำบ้าน” สารคดีกีฬาบันดาลใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ สร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าของการใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกัน พร้อมให้ชมทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 น.


เสาร์ที่ 4 มิ.ย.นี้ พบกับ “พ่อลูกตะลุยเทรล” เริ่มจากจุดสำคัญ (Climax) เมื่อสมาชิกครอบครัวเริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เริ่มมีความสนใจที่ต่างไปจากในช่วงวัยเด็ก การเคารพในความแตกต่างทางความคิดและปรึกษาหารือกันเพื่อออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมถือเป็นแนวทางที่สำคัญ และจุดหักเห (Conflict) กิจกรรมวิ่งเทรลเป็นความท้าทายของลูกสาวที่ปรารถนาออกไปเผชิญ ครอบครัวจึงพาไปใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน พบกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ถือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว


เข้าชม 346 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม