อาทิตย์ที่ 15 พ.ค. นี้ ในรายการ “คนค้นฅน”พบกับตอน “วัดป่าโนนสะอาด…สุคติเป็นที่หวังได้”

ทศวรรษที่ 2 ของรายการ “คนค้นฅน” ซึ่งผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพาฯ ยังคงเดินทางเพื่อตามหาคุณค่า ตามหาความหมายของชีวิต พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ชมผ่าน “คนต้นเรื่อง” วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. นี้ เวลา 13.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 พบกับตอน “วัดป่าโนนสะอาด…สุคติเป็นที่หวังได้”


กว่า 10 ปี ที่ พระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาคโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาด จ.นครราชสีมา ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลต่าง ๆ และพบว่าการจะทำความเข้าใจเรื่องความตายและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด จำเป็นต้องมีเวลามากพอสำหรับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายจึงถูกตั้งขึ้น โดยมีญาติโยม แม่ชี พระสงฆ์ ช่วยเข้ามาเป็นคนดูแลผู้ป่วย และใช้หลักธรรม ‘สติปัฏฐาน’ ที่เป็นทั้งธรรมะโอสถและเครื่องมือให้ผู้ป่วยได้พิจารณาถึงความจริงแห่งชีวิต เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ไม่ยึดติด และเตรียมตัวเตรียมใจสู่การตายดี อันมีเป้าหมายคือ “สุคติ” สมดังความตอนหนึ่งในพระไตรปิฎกที่ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา – จิตที่ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้

ช่วง “ฅนดลใจ” พบกับการทำธุรกิจที่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนกับเกษตรกรและชุมชน โดยนำผลผลิตที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ และได้ตามฤดูกาล มานำเป็นส่วนประกอบหลักในเมนูน้ำแข็งใส ที่ทั้งอร่อย แปลกใหม่ และมีคุณค่า กับ ร้านไสใส โดยมีผู้ก่อตั้งคือ คุณฌา – ฬิฌฌา ตันติศิริวัฒน์ #ที่เลข30ที่ช่อง9 #9MCOTHD #หมายเลข30 #อสมท #ช่อง9

เข้าชม 405 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม