อสมท ครบรอบ 70 ปี เชิญร่วมยินดีด้วยการสมทบทุน มูลนิธิอุทกพัฒน์ พระบรมราชูปถัมภ์

💖บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณในความเชื่อมั่นและความผูกพันตลอดระยะเวลา 70 ปี

📍ในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง บมจ. อสมท วันที่ 9 เมษายน นี้ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีด้วยการสมทบทุน “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ


📢สมทบทุนได้ที่ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 013-0-22419-7

เข้าชม 59 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม