อสมท ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ผุดรายการน้ำดี “ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน” ประเดิมลงจอ เสาร์ที่ 3 เมษานี้


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอ รายการสารคดีชุด “ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
.
ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวสนุกสนาน เข้าใจง่าย ในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน ที่เรียกว่าพลังงานไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และ พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ (Biogas) ซึ่งภาคเกษตรกรรมของไทย มีวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมหาศาล ที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าอันจะเป็นการลดปัญหามลพิษจากการเผาไหม้ หรือ ทางเลือกใหม่ในการปลูกพืชที่นอกจากพืชหลักที่เคยรู้จัก
.
โดยสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง ไปจนถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้า การดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ต้นทุนค่าไฟฟ้า ไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดในภาคเกษตรกรรม และชุมชนอย่างแท้จริง ติดตามรับชมทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในรายการ “ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน” ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 น. เริ่มเสาร์ที่ 3 เมษายนนี้

เข้าชม 91 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม