“Foo Fighters” ยกเลิกคอนเสิร์ต มือกลองจากไปกะทันหัน

  • “Foo Fighters” ยกเลิกคอนเสิร์ต มือกลองจากไปกะทันหัน
  • “อีมินโฮ” ยอมรับแอบกังวล ระหว่างทดสอบบทซีรีส์ “Pachinko”
  • “เอ็ด ชีแรน- คามิลา คาเบโย” ร่วมคอนเสิร์ตเพื่อชาวยูเครน
  • “ฮิลาเรีย บัลด์วิน” ตั้งท้องลูกคนใหม่
เข้าชม 23 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม