Art today : ความงามจากลายเส้นผ่านิทรรศการ “เส้น-สด”

คนรักศิลปะมาทางนี้ เรามีนิทรรศการดี ๆ มาบอกต่อให้ได้ไปชมกันใน อย่างที่รู้กันว่าศิลปะไม่มีกรอบจำกัด มีหลายเทคนิค นิทรรศการนี้ก็เช่นกัน กับการสเกตช์ภาพที่ถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเดินทางของเหล่าศิลปิน 


เข้าชม 43 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม