Art today : นิทรรศการ “Venus in the Shell”


สายอาร์ตมาทางนี้ชวนไปดูงานศิลปะ ที่มีผลงานของอาร์ตติสที่มีชื่อเสียงพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวเอง ในนิทรรศการ “Venus in the Shell” 


เข้าชม 24 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม