Art Today : ชมผลงานดีในนิทรรศการ Space & time

ถูกใจคอศิลปะแน่นอน กับงานนิทรรศการที่นำมาฝากกันวันนี้ เป็นความงามในอีกมุมมองของศิลปินที่สร้างผลงานจากดินสอพอง ภายใต้นิทรรศการ Space & time


เข้าชม 89 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม