“จ๊ะ” แจงคลิปเมา เพราะเอ็นจอย ยันต้องรู้กาลเทศะ l ตกมันส์บันเทิง 12 ก.ค. 2565

“จ๊ะ” แจงคลิปเมา เพราะเอ็นจอย ยันต้องรู้กาลเทศะ ถ้าดื่มในวัดพร้อมออกนอกประเทศ l ตกมันส์บันเทิง 12 ก.ค. 2565


เข้าชม 8 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม