“อุ๋ย” เสียดายวงการภาพยนตร์ไทยเกิดภาวะสมองไหล คนเก่งหันไปทำภาพยนตร์ให้ต่างประเทศ เพราะไทยมีปัญหาเรื่องทุนและการสนับสนุน

ผู้กำกับไทยฝีมือฉมัง “อุ๋ย นนทรีย์” ที่ทำงานกำกับมา 26 ปี เผยเสียดายวงการภาพยนตร์ไทยเกิดภาวะสมองไหล คนเก่งๆหันไปทำงานให้วงการภาพยนตร์ต่างประเทศ เพราะอุตสาหกรรมหนังไทยขาดการสนับสนุน บอกประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่มาดูแลและผลักดันคุณภาพให้วงการหนังไปในทิศทางเดียวกันจนแข่งขันกับต่างชาติได้


ยอมรับความจริง การถูกเปรียบเทียบคุณภาพภาพยนตร์ไทยกับของเกาหลี เพราะทุนการสร้างและการสนับสนุน รวมถึงนานทุนมีไม่เท่ากัน ทุกวันนี้ของไทยจึงได้ดีสุดแค่ทำตามเม็ดเงินที่ได้รับและออกมาอย่างที่เห็น ต่างจากเกาหลีที่มีนายทุนหลายเจ้า มีภาครัฐและสมาคมหนังผลักดันชัดเจนไปในทางเดียวกันคือไม่ได้มองแค่ว่าหนังจะทำรายได้หรือไม่ แต่ตั้งต้นเรื่องคุณภาพว่าเป็นหนังดีก่อน ในขณะที่ไทยมองหนังทำรายได้ก่อน หนังดีจึงไม่ได้รับการสร้างขึ้น

เล่าการทำงานเบื้องหลังช่วยดูงานละคร “แอน ทองประสม” บอกที่ผ่านมาทำงานด้วยกันมาตลอดแค่ไม่เคยออกตัว มองความเรื่องมากของผู้จัด แอน ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันเกิดจาก passion และความตั้งใจที่อยากให้งานออกมาดี.-ไนน์เอ็นเตอร์เทน


เข้าชม 60 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม