เปิด 5 ข้อเรียกร้อง คนทำหนังขอรัฐผ่อนปรน

นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  “อนุชา บุญยวรรธนะ” พร้อมด้วย “นนทรีย์ นิมิบุตร”,  “ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์”,  “ทรงยศ สุขมากอนันต์” ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ, “หมิว  สิริลภัส กองตระการ”,  “เฌอเอม  ชญาธนุส ศรทัตต์”  ตัวแทนนักแสดง  รวมทั้งตัวแทนทีมกองถ่าย  สมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย และสมาคมภาพยนตร์อิสระไทย  เข้ายื่นหนังสือต่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีเรียกร้อง 5 ข้อ ประกอบด้วย 


1. ขอให้ธุรกิจกองถ่ายสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดของ ศบค. โดยมีทีมงานจำนวนไม่เกิน 50 คน และให้สำนักงานเขตและอำเภอ พิจารณาอนุญาตการถ่ายทำ โดยใช้ผลตรวจหาเชื้อโควิดของทีมงานทุกคนภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง 

2.ขอให้ภาครัฐส่งหนังสือเวียนแจ้งถึงข้อกำหนดนี้ให้กับศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขตและที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัด เพื่อให้รับทราบตรงกันว่าธุรกิจกองถ่ายภาพยนตร์เป็นธุรกิจที่ได้รับการผ่อนปรนภายใต้มาตรการควบคุมโรค    3.ขอให้ภาครัฐจัดหาวัคซีนให้กับบุคลากรในธุรกิจภาพยนตร์และสื่อวิดิทัศน์ที่อยู่นอกเหนือ มาตรา 33 โดยทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อให้ 


4.หากทางภาครัฐต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการของถ่ายเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้มีการกำหนดมาตรการต่างๆให้เหมาะสมและชัดเจน โดยมีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและตัวแทนผู้ประกอบการอื่นๆเข้าร่วมหารือด้วย 

5. ขอให้ภาครัฐจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ประเภท mRNA ให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการกองถ่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพทยระบาดที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคต


เข้าชม 79 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม