เปิดรายชื่อผู้เข้าชิง “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ที่จะจัดงานขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช
โดยมีรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ดังนี้


1.เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ

 • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ / บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด
 • ขุนแผน ฟ้าฟื้น / บริษัท แฟทแคท วีเอฟเอ็กซ์ จำกัด
 • จอมขมังเวทย์ 2020 / บริษัท ฮิวแมนฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • แสงกระสือ / บริษัท ออลเทอร์เนท สตูดิโอ จำกัด / บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ จำกัด
 • อีเรียมซิ่ง / Riff Studio & Alternate Studio

2.เทคนิคพิเศษการแต่งหน้า


 • ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร
 • จอมขมังเวทย์ 2020 / Q FX Studio
 • ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อาภรณ์ มีบางยาง
 • พี่นาค 2 / ถัถลี จารุจุฑารัตน์, มนตรี วัดละเอียด
 • แสงกระสือ / ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า
 1. ออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / สุธี เหมือนวาจา
 • ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ประภากาศ อังศุสิงห์, สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์
 • แสงกระสือ / ชญานุช เสวกวัฒนา
 • อ้าย..คนหล่อลวง / สุธี เหมือนวาจา
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์

4.กำกับศิลป์

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ราสิเกติ์ สุขกาล
 • กระเบนราหู / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น
 • ขุนแผน ฟ้าฟื้น / พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร
 • แสงกระสือ / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรนันต์ ตาลานนท์

5.ดนตรีประกอบ

 • Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / หัวลำโพงริดดิม
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ธนชัย อุชชิน
 • กระเบนราหู / คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี
 • แสงกระสือ / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ใจเทพ ร่าเริงใจ

6.เพลงนำภาพยนตร์


 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / เพลง LET U GO
  ร้องโดย : เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, แพรวา สุธรรมพงษ์
  ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา, วิษณุ ลิขิตสถาพร
 • ดิวไปด้วยกันนะ / เพลง : รุ้ง โดย : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
 • ไทบ้าน x BNK 48 จากใจผู้สาวคนนี้ / เพลง : โดดดิด่ง ศิลปิน : ไอดอลหญิงวง BNK 48
 • อ้าย..คนหล่อลวง / เพลง : พี่ไม่หล่อลวง ศิลปิน : BamBam
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / เพลง : ทิ้งแต่เก็บ ศิลปิน : The Toys

7.บันทึกเสียงและผสมเสียง

 • Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / นฤเบศ เปี่ยมใย จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, สราวุธ พันถา, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
 • กระเบนราหู / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา, ชาร์ลส์ บุสเซียน, อาร์โนด์ โรลลองด์
 • แสงกระสือ / ไวกูญ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ, บริษัท วันคลู ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ จาก บริษัท วันคูล ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

8.ลำดับภาพ

 • Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ปนายุ คุณวัลลี
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย
 • กระเบนราหู / หรินทร์ แพทรงไทย, ลี ชาตะเมธีกุล
 • แสงกระสือ / มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

9.ถ่ายภาพ

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล
 • กระเบนราหู / นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 • ดิวไปด้วยกันนะ / นิกร ศรีพงศ์วรกุล
 • แสงกระสือ / ภิไธย สมิตสุต
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นิรมล รอสส์

10.บทภาพยนตร์

 • Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ชยนพ บุญประกอบ, ทศพล ทิพย์ทินกร, ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • ดิวไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว,
 • แสงกระสือ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

11.ผู้แสดงสมทบหญิง

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / แพรวา สุธรรมพงษ์
 • โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / หัทยา วงษ์กระจ่าง
 • อ้าย..คนหล่อลวง / คัทลียา แมคอินทอช
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ษริกา สารทศิลป์ศุภา
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / อาภาศิริ จันทรัศมี

12.ผู้แสดงสมทบชาย

 • จอมขมังเวทย์ 2020 / จิรายุ ตันตระกูล
 • ดิวไปด้วยกันนะ / พันธุ์ธัช กันคำ
 • ไบค์แมน 2 / สมชาย เข็มกลัด
 • อ้าย..คนหล่อลวง / พงศธร จงวิลาส
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ถิรวัฒน์ โงสว่าง

13.ผู้แสดงนำหญิง

 • Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
 • ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อารยา เอ ฮาร์เก็ต
 • แสงกระสือ / ภัณฑิรา พิพิธยากร
 • อีเรียมซิ่ง / ราณี แคมเปน
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง

14.ผู้แสดงนำชาย

 • ดิว ไปด้วยกันนะ / ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
 • โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
 • แสงกระสือ / โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
 • อ้าย..คนหล่อลวง / ณเดชน์ คูกิมิยะ
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

15.ผู้กำกับภาพยนตร์

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • กระเบนราหู / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
 • ดิว ไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
 • แสงกระสือ / สิทธิศิริ มงคลศิริ
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

16.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ติเอด ฟิล์ม จำกัด, บริษัท ซองซาวด์ โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท สไลด์เดอร์ แคท จำกัด
 • กระเบนราหู / ไดเวอร์ชัน, มิทเอ้าท์ซาวด์ฟิล์ม
 • ดิว ไปด้วยกันนะ / บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • แสงกระสือ / บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

17.ภาพยนตร์สารคดี

 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน / บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด
 • ดินไร้แดน / Mobil Lab Project
 • ติดถ้ำ / Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)
เข้าชม 213 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม