“อย.” ลงดาบดารา-นักร้อง 230 คน โฆษณาเกินจริง แนะหากไม่เข้าใจให้ปรึกษา

เป็นเรื่องที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง หลังกรณีของพิธีกรคนดัง “กาละแมร์ พัชรศรี เบญ๗มาศ” ในเรื่องของการโฆษณาเกินจริง ล่าสุด ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เผยสถิติเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในแต่ละปี พบว่า กว่าร้อยละ 60 เป็นการร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ และสมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะต้องได้รับอนุญาตโฆษณาจาก อย.ก่อน จึงจะสามารถโฆษณาได้

ยิ่งช่วง 6 ปีที่ผ่านมา พบว่ามี ดารา นักร้อง พรีเซ็นเตอร์ ยูทูบเบอร์ รีวิวสินค้าและโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตทางสื่อต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป) ถูกดำเนินคดีกว่า 230 คน ผลิตภัณฑ์ที่พบการโฆษณาผิดกฎหมายมากที่สุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟ การโฆษณาอาหารด้วยข้อความ เสียง ภาพ ที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ และสรรพคุณของอาหารทุกช่องทาง จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนทำการโฆษณาทุกกรณี โดยยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) ใช้ระยะเวลาพิจารณาไม่เกิน 8 วันทำการ


เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาควรศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหารจากประกาศ อย.ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารอย่างถี่ถ้วน เพราะการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามโฆษณาอาหารในลักษณะที่เป็นเท็จ เกินความจริง หรือสื่อให้เข้าใจว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค ความเจ็บป่วย หรืออาการของโรคได้ เพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หากไม่แน่ใจสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ หรือผ่านระบบให้คำปรึกษาทางออนไลน์ สำหรับผู้บริโภค หากพบโฆษณาที่น่าสงสัย อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 .-ไนน์เอ็นเตอร์เทน

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เข้าชม 152 ครั้ง


ดูข่าวเพิ่มเติม